برگزاری جلسه ی تمرین تیم بسکتبال آموزشگاه جهت مسابقات

همزمان با 3 دی ماه 1401، جلسه ی تمرین تیم بسکتبال آموزشگاه جهت شرکت در مسابقات ناحیه ۶ و مسابقات جام فجر با حضور دختران ورزشکار آموزشگاه برگزار گردید.

🏃هدف :

  • افزایش مهارت در رشته بسکتبال
  •  ایجاد حس رقابت ،همکاری و کار گروهی در بین دانش آموزان

با تشکر از همکاران محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خانم ها “امیری و فتوحی”


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20