اطلاع رسانی

آخرین اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

زهرا بهنام صادقی خیلی خوب
زهرا بهنام صادقی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم
نرگس رضایی خیلی خوب
نرگس رضایی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : دوم
ریحانه جلالی خیلی خوب
ریحانه جلالی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
الیانا ولی پور خیلی خوب
الیانا ولی پور برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
نازنین حاجی زاده خیلی خوب
نازنین حاجی زاده برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
زهرا احمدی خیلی خوب
زهرا احمدی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : دوم

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
خودباوری و راهکارهای تقویت آن ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
عوامل موفقیت در آزمون ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سواد رسانه ای را جدی بگیریم ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
9 دی برخاسته از بصیرت ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ویژه نامه هفته بهداشت روان(خود ارزشمندی ) ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاوره در آبان ماه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیامهای هفته بهداشت روان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
مبارزه با اضطراب و استرس ناشی از همه گیری کرونا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاور ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
توصیه های مشاور ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نکات جالبی از سبک زندگی حضرت محمد ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
کودک نابغه شما این نشانه ها را دارد ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
مطالعات اجتماعی نمونه سوالات نوبت اول ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات نوبت اول ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات درس اول تا دهم ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل الگوها ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل اعشار ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها-شماره دو ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
علوم نمونه سوالات فصل 1 الی 4 ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش