اطلاع رسانی

آخرین اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

زهرا بهنام صادقی خیلی خوب
زهرا بهنام صادقی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم
نرگس رضایی خیلی خوب
نرگس رضایی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : دوم
ریحانه جلالی خیلی خوب
ریحانه جلالی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
الیانا ولی پور خیلی خوب
الیانا ولی پور برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
نازنین حاجی زاده خیلی خوب
نازنین حاجی زاده برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
زهرا احمدی خیلی خوب
زهرا احمدی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : دوم

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
خودباوری و راهکارهای تقویت آن ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
عوامل موفقیت در آزمون ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
سواد رسانه ای را جدی بگیریم ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
9 دی برخاسته از بصیرت ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ویژه نامه هفته بهداشت روان(خود ارزشمندی ) ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاوره در آبان ماه ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
پیامهای هفته بهداشت روان ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
مبارزه با اضطراب و استرس ناشی از همه گیری کرونا ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاور ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
توصیه های مشاور ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
نکات جالبی از سبک زندگی حضرت محمد ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
کودک نابغه شما این نشانه ها را دارد ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
مطالعات اجتماعی نمونه سوالات نوبت اول ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات نوبت اول ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات درس اول تا دهم ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل الگوها ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل اعشار ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها-شماره دو ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
علوم نمونه سوالات فصل 1 الی 4 ۳ مهر ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش