اطلاع رسانی

آخرین اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

زهرا بهنام صادقی خیلی خوب
زهرا بهنام صادقی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم
نرگس رضایی خیلی خوب
نرگس رضایی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : دوم
ریحانه جلالی خیلی خوب
ریحانه جلالی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
الیانا ولی پور خیلی خوب
الیانا ولی پور برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
نازنین حاجی زاده خیلی خوب
نازنین حاجی زاده برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم
زهرا احمدی خیلی خوب
زهرا احمدی برتر آزمون تبار بهمن ماه پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : دوم

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
خودباوری و راهکارهای تقویت آن ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
عوامل موفقیت در آزمون ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
سواد رسانه ای را جدی بگیریم ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
9 دی برخاسته از بصیرت ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ویژه نامه هفته بهداشت روان(خود ارزشمندی ) ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاوره در آبان ماه ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیامهای هفته بهداشت روان ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
مبارزه با اضطراب و استرس ناشی از همه گیری کرونا ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیام های مشاور ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
توصیه های مشاور ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
نکات جالبی از سبک زندگی حضرت محمد ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
کودک نابغه شما این نشانه ها را دارد ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
مطالعات اجتماعی نمونه سوالات نوبت اول ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات نوبت اول ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
فارسی نمونه سوالات درس اول تا دهم ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل الگوها ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل اعشار ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها-شماره دو ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
علوم نمونه سوالات فصل 1 الی 4 ۵ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش