اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

ریحانه علیزاده دوم
ریحانه علیزاده رشته حفظ پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : دوم یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور
معصومه احمدی مهر سوم
معصومه احمدی مهر رشته حفظ پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : سوم یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور
زهرا غفوریان اول
زهرا غفوریان رشته حفظ پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور
زهرا اسماعیل خانی دوم
زهرا اسماعیل خانی رشته حفظ پایه تحصیلی : دوم شهر : مشهد رتبه : دوم یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور
نازنین زینب ابراهیمی اول
نازنین زینب ابراهیمی رشته حفظ پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور
نازنین زهرا عباسیان سوم
نازنین زهرا عباسیان رشته قرائت پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم یازدهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور

نشریه

موضوع نشريه
مهارت تست زنی دانلود
گرامیداشت هفته بهداشت روان دانلود
خودباوری و راهکارهای تقویت آن دانلود
عوامل موفقیت در آزمون دانلود
سواد رسانه ای را جدی بگیریم دانلود
9 دی برخاسته از بصیرت دانلود
ویژه نامه هفته بهداشت روان(خود ارزشمندی ) دانلود
پیام های مشاوره در آبان ماه دانلود
پیامهای هفته بهداشت روان دانلود
مبارزه با اضطراب و استرس ناشی از همه گیری کرونا دانلود
پیام های مشاور دانلود
توصیه های مشاور دانلود
مشاهـده بیشـــتر

نمونه سوالات

موضوع دانلود
مطالعات اجتماعی نمونه سوالات نوبت اول دانلود
ریاضی نمونه سوالات نوبت اول دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول دانلود
فارسی نمونه سوالات نوبت اول دانلود
فارسی نمونه سوالات درس اول تا دهم دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل الگوها دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل اعشار دانلود
ریاضی نمونه سوالات فصل کسرها-شماره دو دانلود
علوم نمونه سوالات فصل 1 الی 4 دانلود
مشاهـده بیشـــتر
فرزند پروری
  • ۰ دیدگاه -
  • 5 بازدید

فرزند پروری

سبک های فرزند پروری و آشنایی با این شیوه ها باعث می شود ما به عنوان والدین بتوانیم تشخیص دهیم در چه سبک و سیاقی […]