اهدای لوح و جوایز دانش آموزان شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات قرآن پرتو نور

آلبوم تصاویر سال ۱۴۰۰
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20