💧آشنایی با منابع آب ایران – پایه پنجم

🌊همزمان با 3 آذر ماه 1401، دانش آموزان پایه پنجم با منابع آب ایران، مفهوم قنات و چشمه ضمن دیدن تصاویر آن ها آشنا شدند و همچنین رودهای فصلی و دائمی در ایران را شناختند.

🌊آن ها دریافتند که ایرانیان اولین افراد در حفر قنات بوده اند و با چگونگی استفاده مردم روستا از منابع آب آشنا شدند.

همچنین دریافتند که کره زمین و به خصوص کشور ایران با بحران کمبود آب مواجه شده است.

💧ضمناً با هم اندیشی دانش آموزان مواردی جهت صرفه جویی در مصرف آب ذکر گردید و گل های کلاس با موارد مختلف جهت صرفه جویی در مایه حیات آشنا شدند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20