وارونگی جانبی در آینه ها – پایه پنجم

🔹همزمان با 1 آذر ماه 1401، دانش آموزان پایه پنجم در فصل سوم علوم با ویژگی های مختلف آینه ها آشنا شدند.
در این راستا متوجه شدند تبديل سمت راست جسم به سمت چپ آن( يا برعكس) در تصوير آينه تخت را وارونگی جانبی می گويند. مثلاً وقتي مقابل آينه تخت مي ايستيم، دست چپ تصوير در واقع تصوير دست راستمان است.

 

🔹همچنین هر کدام تلاش کردند تا انواعی از وارونگی جانبی را بر روی کاغذ پیاده کنند.

بعضی کلمات، حروف و اعداد را هم که در مقابل آینه تغییری نمی کردند پیدا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20