معرفي امکانات عمومی(مطالعات درس محله ی ما)

زیبا و پاکیزه به مسجد بروید .سوره ی اعراف آیه ۳۱

دانش آموزان کلاس چهارم يک با کمک و راهنمايي آموزگار گرامي سرکار خانم شرفي امروز 25 شهريور ماه 99 با امکانات عمومی محله آشنا و در مورد آن گفتگو صورت گرفت . دانش آموزان دریافتند که امکانات عمومی شامل وسایل و مکان‌هایی میشود که همه بتوانند از آنها استفاده کنند مانند مسجد و بوستان، کتابخانه ، ایستگاه اتوبوس ،تلفن عمومی و… همچنین به منظور تثبيت مطالب آموزش داده شده از دانش آموزان خواسته شد تا با انجام یک تحقیق از بزرگترها در مورد نام مسجد و فعالیت هایی که در آن انجام‌ میشود به کلاس گزارش ارائه دهند و در پایان با کشیدن یک نقاشی محله خود را به دوستانشان معرفی کردند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20