فضاسازی آموزشگاه به مناسبت آغاز دهه فجر

جان‌ های جهانیان به لب آمده است / جان در پی حق، داوطلب آمده است.

جمهوری اسلامی ما در این قرن / فجری است که در ظلمت شب آمده است.

همزمان با 11 بهمن ماه 1401، مربیان خوش ذوق هنر سرکار خانم ها “حدادفر و نعیمی” با همکاری مربی محترم پرورشی “سرکار خانم شریفی” به مناسبت آغاز دهه فجر سالن و محوطه آموزشگاه را به زیبایی آراستند و به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مزین نمودند.

دهه فجر،به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20