طراحی و ساختن کارت دعوت

کودکان دوستدار هنر هستند وآنچه که از ذهن پویا و خلاق خود می سازند بسیار ارزشمند است .

دانش آموزان کلاس چهارم سه پس از آشنایی با درس ۱۰ هدیه های آسمان و بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و رسالت پیامبر بر این که دین کامل را به مردم اعلام کردند و خداوند آخرین پیامبر خود را برای راهنمایی و ارشاد بشریت فرستاد تا انسان ها را به راه سعادت هدایت کند و این که عید مبعث یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان است ، همچنین در راستای فعالیت های مهارت های زندگی مبنی براین که با برنامه ریزی آشنا شوند از عزیزان خواسته شد تا کارت دعوت هایی طراحی ودرست کنند و به عنوان برگزار کننده ی جشن مبعث برنامه های یک روز جشن را در آن بنویسند و وظایف هر گروه را مشخص کنند. دختران پر تلاشم با استفاده از ذوق و هنر و خلاقیت کارت های زیبایی درست کردند و در 21 دی ماه 99 برای معلم ارسال کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20