سفر بر روی کره جغرافیایی – کلاس چهارم دو

آشنایی با کره جغرافیایی و شناخت قطب شمال، قطب جنوب و موقعیت جغرافیایی کشور ایران و کشورهای همسایه از روی کره زمین همزمان با 2 آذر ماه 1401 در کلاس چهارم دو انجام پذیرفت.

دانش آموزان مشتاق یادگیری کلاس چهارم دو، با آوردن کره جغرافیایی ، موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه را روی کره جغرافیایی پیدا کردند.

همچنین طرز استفاده از قبله نما و قطب نما که با عقربه مغناطیسی کار می کنند را آموختند.

در ادامه دانش آموزان عزیز برای یادگیری بهتر و اهمیت مراکز استان ها در تمام دوران تحصیل و زندگی روزمره ، نام استان ها و مراکز استان ها را در کاغذ A4 یادداشت کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20