برگزاری کارگاه عملی با هدف تجزیه و تحلیل عملکرد دانش آموزان

با توجه به اهمیت بررسی سطح یادگیری دانش آموزان در برنامه ریزی تحصیلی سال آتی معاونین محترم آموزشی جلسه شورای آموزگاران را در ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ الی ۱۰ برگزار نمودند.
در این جلسه ابتدا معاونین توضیحات کامل و جامعی در ارتباط با نحوه درج اطلاعات در فرم تجزیه و تحلیل عملکرد دانش آموزان به همکاران گرامی ارائه نمودند، سپس آموزگاران محترم کلیه پایه ها با توجه به شناختی که در طول سال تحصیلی نسبت به دانش آموزان پیدا کرده بودند، اقدام به تکمیل فرم های مربوطه نمودند.

داشتن شناخت کافی در مورد سطح دانش و توانمندی دانش آموزان نقش بسزایی در برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف آموزشی دارد و به مسئولین محترم مدرسه کمک می کند تا با ایجاد فضایی مطلوب، زمینه موفقیت و سربلندی هر چه بیشتر دانش آموزان را فراهم آورند.

با آرزوی بهترین ها برای تمامی دانش آموزان عزیز


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20