برگزاری اولین آزمون پیشرفت تحصیلی درون مدرسه ای

همزمان با 1 آذر ماه 1401، دختران عزیز کلاس های دوم تا ششم، دانسته های خود را در قالب آزمون تبار سنجیدند.

«موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد».

اراده قابل تقدیر شما موفقیت‌تان را تضمین کرد.

دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم از ساعت 8:۳۰ صبح با سایر دوستانشان به رقابت علمی پرداختند.

لازم به ذکر است دانش آموزان پایه دوم به 20 سوال، پایه سوم به 30 سوال، پایه چهارم و پنجم به 50سوال و پایه ششم به 60 سوال تستی که شامل تمامی دروس بود، پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20