بازی و هیجان همراه با یادگیری به وسیله کارت های رنگی – کلاس چهارم دو

📣 اهمیت کلمات مترادف ،متضاد و هم خانواده در زبان فارسی شامل تمام دوران تحصیل می شود.

همزمان با 2 آذر ماه 1401، دانش آموزان کلاس چهارم دو، با عشق و علاقه و با دستان هنرمند کارت های زیبایی از واژگان طلایی (مترادف ) ، متضاد و هم خانواده درس اول را که هر کدام به یک رنگ دلخواه هستند؛ را ساختند و در کلاس به صورت گروهی بازی کردند.

قرار شد، پایان هر هفته برای یک درس فارسی این کار را تا آخر سال انجام دهند.

طریقه بازی به این صورت است که هر گروهی که سریعتر و به کمک مشارکت هم گروهی های خود کلمات مترادف و متضاد و هم خانواده های یک درس را پیدا کند؛ برنده گروه اول به همین ترتیب تا گروه هفتم.

لازم به ذکر است که دختران گل کلاس، می‌توانند در کانون گرم خانواده هم این بازی را به صورت انفرادی یا خانوادگی نیز انجام دهند و از یادگیری لذت ببرند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20