ارائه کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی آینده- پایه چهارم

هر که رنجی برد، گنجش شد پدید

هر که جدی کرد، بر جودی رسید

چون گرانی ها اساس راحت است

تلخ ها هم پیشوای نعمت است

آموزگاران محترم پایه چهارم در روزهای 24 و 25 و 26 خرداد ماه 1400 جهت تحویل کارنامه عملکرد دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته در آموزشگاه حضور یافتند. دانش آموزان پرتلاش از نتیجه تلاش ها و زحمات شان مطلع شدند و نفراتی که در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری شرکت کرده بودند و رتبه برتر کسب کرده بودند نیز لوح تقدیر دریافت نمودند.

لازم به توضیح است اولیا محترم می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه، ثبت نام سال تحصیلی آینده را انجام دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20