ارائه کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی آینده- پایه سوم

رهبران موفق هیچ گاه

دست از آموختن بر نمی دارند.

فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود

و پیوسته آموختن پیامد چیرگی

بر خویشتن و پشتکار است

در روز 20 خردادماه 1400 دانش آموزان کلاس سوم یک همراه با اولیا محترم شان در دبستان حضور یافتند و ضمن تجدید دیدار با هم کلاسی ها و معلم شان، کارنامه توصیفی عملکرد خود در سال تحصیلی گذشته را از دستان پر مهر و عطوفت آموزگار عزیزشان دریافت نمودند.

لازم به توضیح است کلاس سوم دو و سوم سه نیز در روز های 22 و 23 خرداد ماه جهت دریافت کارنامه به آموزشگاه مراجعه خواهند کرد، ضمنا والدین گرامی پایه سوم می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه، ثبت نام سال تحصیلی آینده را نیز انجام دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20